गोविंद दंडे अँड सन्स ९४ वा वर्धापन दिन!

  • सोन्याच्या दागिन्यांच्या मजुरीवर ७०% सूट आणि हिऱ्याच्या दागिन्यांच्या मजुरीवर १००% सूट!

  •  ऑफर ३ फेब्रुवारी ते ११ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत !

  • ही ऑफर दुसऱ्या कुठल्याही ऑफर सोबत एकत्र केली जाणार नाही. 

  • एकदा विकलेली वस्तू बदली करून दिली जाणार नाही.